Usługi i ceny

Pracuję w następujących parach językowych:
 • z angielskiego na rosyjski
 • z rosyjskiego na angielski
 • z polskiego na rosyjski
Mogę pomóc w tłumaczeniu:
 • korespondencji biznesowej,
 • strony internetowej,
 • rozmowy telefonicznej,
 • umów,
 • raportów,
 • instrukcji do urządzeń oraz
 • innych dokumentów.
  Można również zamówić wyszukiwania informacji w Internecie w języku angielskim lub rosyjskim.
  CENA
Standardowa stawka za tłumaczenie:
  0,10 EUR za słowo.
Stawka za redagowanie i korekty:
  0,03 EUR za słowo (30 EUR za godzinę).
  Płatności mogą być wyższe w przypadku pilności (tłumaczenie ponad 3000 słów dziennie), bardzo specjalistycznego tematu lub niestandardowego formatu tekstu (na przykład, obrazy, których nie można edytować).
  System zniżek
Wszystkie moje tłumaczenia są sprawdzane kolegą tłumaczem, jeszcze do tego redaguje format by tekst był czytelny i wyglądał dobrze (trzeba zrekompensować różnicę w długości słów w tekście źródłowym i tłumaczenie).
  Płacisz mniej, jeśli:
 • nie w pośpiechu                                   – 0,01 = 0,09 EUR za słowo
 • bez redagowania i korekty              – 0,02 = 0,08 EUR za słowo
 • bez redagowania formatu               – 0,01 = 0,09 euro za słowo
  Te zniżki kumulują się, więc jeśli nie jest wymagane tłumaczenie w pełni redagowane i sformatowane i jesteś gotów czekać kilka tygodni, wtedy można uzyskać tłumaczenie o 0,06 EUR za słowo.
  Na stronie Portfolio można zobaczyć przykłady moich tłumaczeń